Restflöde
0GB
Dynamic Residential Proxy
Restflöde
0GB
Dynamisk bostadsmäklare
min

Fast proxyväxling
Genom att komma åt den statiska proxyväxlingslänken kan du ändra din nuvarande IP-adress utan att ändra proxykonfigurationen. Länk för IP-växling: http://flush.smartproxy.kr/
Om du är osäker. Visa handledning
Bruksanvisning
Orsakssamband
materia
URL
https://api.smartproxy.org/web_v1/ip/get-ip-v3
metodik
GET
Kodning stil
utf-8
Parameter beskrivning

app_key: Öppnar den app_key som är tillgänglig via ditt personliga center.
pt(Valfritt): Paket-ID, du kan ange vilket paket som ska extraheras genom att välja det i extraheringsgränssnittet.
num(Valfritt): Antal IP-adresser som ska extraheras samtidigt, högst 500
cc{{}}  {{(valfritt): Exempel: Ryssland: RU, klicka för att visa.
state{{}}  Global Region
city{{}}  (Valfritt): Exempel: AstrakhanOblast, klicka för att se.
lifeLista över statuskoder
protocol(Valfritt): Exempel: Astrachan, klicka för att se
formatLista över stadskoder
lb(Valfritt): Upp till 7200 minuters IP-tid för ett enda extrakt.

(standard): proxyprotokoll, 1.http/socks5

code(Valfritt): Returdatatyp, 1.txt 2.json
msg(Valfritt): Returdatatyp, 1. Returradmatning 2. Trådmatning 3. Retur av vagn 4. Flik
dataInformation om återlämning

:Statuskod

:D information om inskriptionen
:IP-datalista

framgång
En anpassad etikett för txt-texttypen är:
ip: port anpassad avgränsare,
Svarsfälten av typen json-format är:
data:{
]
}

Lista:[

200: 'ip:port',
3: 'ip:port',
156: Status Kod
114: Lyckas
17: Du är inte inloggad
186: Inget namn
202: Ditt saldo är otillräckligt.

Paketet har gått ut
Paketet är ogiltigt

170.106.21.3:10524

170.106.143.126:10044

124.156.142.172:15377

170.106.189.20:13761

124.156.155.248:11800

124.156.121.229:16456

170.106.168.245:13299

Vitlista har inte lagts till

{ "code":200,
"msg":"",
"data":{
list:[
"170.106.21.3:10524",
"170.106.143.126:10044",
]
}
}

Exempel på returresultat
TXT-format
JSON-format
Gränssnitt för vitlista

https://api.smartproxy.org/web_v1/white-ip/list?app_key=xxxx

Orsakssamband

https://api.smartproxy.org/web_v1/white-ip/add?app_key=xxxx&product_type=xx&ips=xxxx&remark=xxxx

Element

https://api.smartproxy.org/web_v1/white-ip/delete?app_key=xxxx&ips=xxxx

Vitlistefråga

app_keyLägg till vitlista
ipsTa bort vitlista